Trwa konkurs na dofinansowanie unijne w ramach programu ,,Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku”

Do 28 grudnia można składać wnioski w konkursie dotyczącym ,,Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku”. Kto może składać wnioski o dofinansowanie projektu ? O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty: -Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, -Jednostki Samorządu Terytorialnego, -Lokalne Grupy Działania, -Niepubliczne podmioty integracji …