Inkubator Wałbrzych

Do 28 grudnia można składać wnioski w konkursie dotyczącym ,,Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku”.

Kto może składać wnioski o dofinansowanie projektu ?

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

-Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,

-Jednostki Samorządu Terytorialnego,

-Lokalne Grupy Działania,

-Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,

-Organizacje pozarządowe,

-Podmioty ekonomii społecznej,Instytucje rynku pracy,

-Organizacje zrzeszające pracodawców,

-Ośrodki Wsparci Ekonomii Społecznej,

-Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje w linku poniżej: