Mała architektura – konsultacje społeczne

Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zaprasza na bezpłatne konsultacje w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. 30 kwietnia 2024 r., 10:00, Platforma Microsoft Teams W przypadku chęci rejestracji swojego udziału w I spotkaniu konsultacyjnym online prosimy zgłaszać się …