Inkubator Wałbrzych

Biuro Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu zaprasza na bezpłatne konsultacje w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

30 kwietnia 2024 r.,

10:00, Platforma Microsoft Teams

W przypadku chęci rejestracji swojego udziału w I spotkaniu konsultacyjnym online prosimy zgłaszać się w terminie do 29.04.2024 r. na adres: planowanie@um.walbrzych.pl

oraz

30 kwietnia 2024 r.,

16:00, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kilińskiego stacjonarne I spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o telefon do Biura Rewitalizacji i Planowania Przestrzennego: tel. 74 64 44 721 / 74 64 44 722 / 74 64 44 723