Inkubator Wałbrzych

Mieszkańcy Wałbrzycha i okolic zyskają swoich
liderów i liderki higieny cyfrowej

Wiedzę na temat higieny cyfrowej i narzędzia wspierające działania na rzecz lokalnej społeczności zdobędzie 25 osób wyłonionych w drodze rekrutacji do programu „Lokalni liderzy i liderki higieny cyfrowej”. Pilotaż programu organizowanego przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej oraz Fundację „Instytut Cyfrowego Obywatelstwa” odbędzie się w Wałbrzychu, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta. 

Higiena cyfrowa to zachowania chroniące zdrowie związane z używaniem urządzeń ekranowych i internetu. Potrzebna jest nie tylko dzieciom i młodzieży, ale także dorosłym, czego dowiodło Ogólnopolskie Badanie Higieny Cyfrowej 2022. Wynika z niego, że tylko 14% osób kontroluje swój czas ekranowy, a zaledwie 1 na 5 osób unika używania telefonu przed snem.

– Używanie telefonów i internetu w sposób ryzykowny dla zdrowia stało się problemem społecznym i dotyczy w zasadzie wszystkich grup wiekowych. I chociaż o edukacji cyfrowej najczęściej myślimy w kategoriach dzieci i młodzieży, to potrzebują jej wszystkie grupy wiekowe, zarówno przemęczeni ekranowo dorośli, jak i seniorzy, którzy coraz intensywniej korzystają z sieci. Dlatego ideą naszego programu jest inspirowanie lokalnych społeczności do działań na rzecz promocji higieny cyfrowej. Naszym zdaniem w lokalnej edukacji społecznej najlepsze są osoby, które mieszkają w danej społeczności i znają jej specyfikę oraz potrzeby – mówi Magdalena Bigaj, twórczyni Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa i autorka książki „Wychowanie przy ekranie”.

Program skierowany jest do osób, które działają lub chcą działać na rzecz lokalnych społeczności i promować higienę cyfrową oraz odpowiedzialne używanie telefonów i internetu. Pilotażowa edycja odbędzie się dla Wałbrzycha i gmin ościennych. Uczestnikami programu mogą być m. in.: nauczyciele i nauczycielki, osoby pracujące w szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, samorządach, ośrodkach kultury czy lokalnych organizacjach społecznych. 

– Chociaż nowe technologie rozwijają się globalnie, mają ogromny wpływ na życie społeczne także na poziomie lokalnym. Dbałość o obywateli oznacza dzisiaj nie tylko troskę o to, co ich otacza fizycznie, ale także o przestrzeń cyfrową, w której się poruszają. Program lokalnych liderów i liderek to edukacja prowadzona najbliżej mieszkańców, w ich

społeczności, a nie gdzieś w odległych metropoliach – mówi Martyna Gacek-Świecik z Przedstawicielstwa Regionalnego Komisji Europejskiej.

W ramach bezpłatnego programu szkoleniowego przewidziano:

Zgłoszenia do programu “Lokalni liderzy i liderki higieny cyfrowej” odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną. W wiadomości wysłanej na adres liderzy@cyfroweobywatelstwo.pl należy przesłać następujące informacje: imię i nazwisko, numer telefonu, wykonywany zawód, opcjonalnie nazwę reprezentowanej instytucji oraz informację o tym, w jaki sposób kandydat lub kandydatka chcieliby wykorzystać zdobytą wiedzę. Informacja o dotychczasowych działaniach na rzecz lokalnej społeczności będzie mile widziana, choć nie jest wymagana. W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 25 uczestników. 

Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej: cyfroweobywatelstwo.pl/liderzy.