Stacja wodorowa na Białym Kamieniu

Pod koniec lutego do Urzędu wpłynął wniosek o pozwolenie na budowę stacji tankowania wodoru wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Wysockiego 43! Przypominamy, że Gmina Wałbrzych podpisała z firmą Solaris umowę na dostawę 20 autobusów wodorowych, które już niebawem będą woziły pasażerów komunikacji miejskiej w Wałbrzychu. Całkowity koszt zakupu, to blisko 80 mln złotych, z …