Inkubator Wałbrzych

Kancelaria Radcy Prawnego Urszula Gotkowska

Profesjonalna pomoc prawna na rzecz klientów indywidualnych (osób fizycznych) oraz podmiotów gospodarczych, obejmująca w szczególności:

– porady i konsultacje prawne (w siedzibie Kancelarii oraz zdalnie),

– sporządzanie opinii prawnych,

– sporządzanie pism przedsądowych i sądowych

– przygotowywanie projektów umów,

– reprezentowanie stron w charakterze  pełnomocnika zawodowego przed sądami i innymi organami,

– udział w mediacjach,

– usługi związane z dochodzeniem roszczeń.

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną na etapie postępowania przedsądowego (polubownego), sądowego oraz egzekucyjnego.