Inkubator Wałbrzych

Kolejną nieruchomością przeznaczoną na sprzedaż jest teren przy ulicy Wyszyńskiego, położony tuż przy zachodniej obwodnicy Wałbrzycha. Blisko półhektarowa działka aktualnie jest nieużytkowana i porośnięta samosiejkami, drzewami i krzewami bez wartości użytkowej. Posiada bezpośredni dostęp do drogi, a w sąsiedztwie działki znajduje się dostęp do pełnego uzbrojenia miejskiego ( sieć energetyczna, wodna, gazowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa).

Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje plan zagospodarowania, a wg ustaleń w stanie istniejącym teren może być przeznaczony na cele szeroko rozumianych usług lub zakładów rzemieślniczych, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej jako uzupełniającej. Dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy, to 4 kondygnacja plus użytkowe poddasze.

Termin przetargu, to 20 grudnia, termin wpłaty wadium 13 grudnia!

Wszystkie osoby, które są zainteresowane powyższa nieruchomością prosimy o kontakt bezpośrednio z biurem InVałbrzych.