Inkubator Wałbrzych

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Przyjaciół Żołnierza, dotyczy działek o numerach 3/4, 5/24, 5/26. Łączna ich powierzchnia, to 0,4097 ha, a cena wywoławcza 690 000 zł.

Nieruchomość jest niezagospodarowana, porośnięta samosiejkami, ma możliwość uzbrojenia w podstawowe media, posiada dostęp do drogi publicznej.

Warunki zabudowy dla powyższej nieruchomości określają przyszłą inwestycję jako budowa budynków wielorodzinnych.

Termin przetargu: 20.12.2023

Termin wpłaty wadium: 13.12.2023

Cena wywoławcza: 690 000 zł

Wysokość wadium: 69 000 zł

Po więcej informacji na temat powyższej nieruchomości prosimy o kontakt z biurem InVałbrzych.