Fundacja Podniebny Pegaz

Fundacja Podniebny Pegaz

 

 

 

Fundacja Podniebny Pegaz

Najważniejszymi celami  Fundacji Podniebny Pegaz (FPP/ Fundacja) to:

  • wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturowego i turystycznego,
  • integracja wspólnot lokalnych,
  • promocja oraz realizacja wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego oruczestniczenie w działaniach życia społecznego i gospodarczego, w szczególności w takich dziedzinach jak m. in.: edukacja, przemysł, rolnictwo, usługi, ochrona środowiska naturalnego, ochrona zdrowia, dobroczynność i pomoc społeczna, oświata i wychowanie, kultura, sport oraz kultura fizyczna, ochrona zabytków i miejsc pamięci, wspólnoty religijne.

Fundacja „Podniebny Pegaz” działa na terenie całego kraju.

Nasza kadra to osoby doświadczone zarówno w zarządzaniu zasobami ludzkimi jak i zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych.

Nasza misja to modelowanie otaczającego nas środowiska w sposób zgodny z jego potrzebami i z myślą o przyszłych pokoleniach. Dyscyplina działania i przywiązanie do wartości związanych ze wspieraniem innych to coś nas prowadzi przez nasze działania.

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *