Inkubator Wałbrzych

Fundacja Podniebny PEGAZ

Najważniejsze cele określone w statucie Fundacji Podniebny Pegaz (FPP/ Fundacja) to: wspieranie rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturowego i turystycznego, integracja wspólnot lokalnych, promocja oraz realizacja wspólnych interesów jednostek samorządu terytorialnego oraz uczestniczenie w działaniach życia społecznego i gospodarczego, w szczególności w takich dziedzinach jak m. in.: edukacja, przemysł, rolnictwo, usługi, ochrona środowiska naturalnego, ochrona zdrowia, dobroczynność i pomoc społeczna, oświata i wychowanie, kultura, sport oraz kultura fizyczna, ochrona zabytków i miejsc pamięci, wspólnoty religijne.

Fundacja „Podniebny Pegaz” działa na ternie całego kraju.

Nasza kadra to osoby doświadczone zarówno w zarządzaniu zasobami ludzkimi jak i zarządzaniu projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych.

Nasza misja to modelowanie otaczającego nas środowiska w sposób zgodny z jego potrzebami i z myślą o przyszłych pokoleniach. Dyscyplina działania i przywiązanie do wartości związanych ze wspieraniem innych to coś nas prowadzi przez nasze działania.