Inkubator Wałbrzych

W dniu 11 grudnia odbędzie się pierwszy przetarg na nieruchomość zabudowaną wolnostojącym budynkiem niemieszkalnym o funkcji usługowo-magazynowej z rampą, o powierzchni użytkowej 303,08 m². Stan techniczny ocenia się jako dostateczny, do remontu. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszar ten obowiązują następujące regulacje:

– istniejąca stacja LPG – do zachowania lub likwidacji, z dopuszczeniem do adaptacji istniejącego terenu na funkcje usługowe, usługowo-produkcyjne lub administrację,

– dopuszcza się zlokalizowane nowej zabudowy,

– istniejąca wartościowa zieleń wysoka – do zachowania. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnych – 15%.

Obsługa komunikacyjna od ulicy Ogrodowej.

Osoby zainteresowane przedmiotem przetargu serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszym biurem.